Felhasználási feltételek

Információk megbízhatósága
Az Augment!IT Kft. mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságáért, mindezek mellett nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért.

Elérhetőség
Az Augment!IT Kft. a weboldal bármely részét vagy egészét, előzetes értesítés nélkül, bármikor korlátozhatja,  felfüggesztheti, illetve megszüntetheti. Az Augment!IT Kft. nem vállal szavatosságot a weboldalhoz való hozzáférés megszakadásáért vagy hibáiért.

Felelősség
Minden Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja a szoftverhazmanager-trening.hu weboldalát.
Az Augment!IT Kft. a weboldalán található elemeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, megszüntetheti, megjelenésüket, működésüket, tartalmukat megváltoztathatja. Nem köteles a weboldalán megjelenített tartalmakkal és
szolgáltatásokkal kapcsolatban bármilyen javítást, aktualizálást vagy frissítést végezni.
Az Augment!IT Kft. nem vállal felelősséget a weboldal használata következtében bekövetkező vírusfertőzés miatti esetleges veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a weboldalról.

Lehetséges jogsértések
A weboldalon található tartalmak szerzői és védjegy jogainak jogosultja az Augment!IT Kft., illetve ha más a jogosult, úgy ezen tartalmak a jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.
A Felhasználó jogosult a szoftverhazmanager-trening.hu weboldalának olvasására, a weboldal tartalmából készült kivonatokat magáncélra ideiglenesen többszörözni, valamint nem-kereskedelmi célból merevlemezre menteni és kinyomtatni. A weboldal bármely része, az Augment!IT Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül, haszonszerzés céljából nem hasznosítható. Amennyiben a Felhasználó más kiadványban vagy weboldalon szeretné a tartalmat/hivatkozást felhasználni, az az Augment!IT Kft. előzetes írásbeli engedélye után lehetséges. Az engedély mellett ennek feltétele, hogy feltünteti a forrást: „Forrás: az
Augment!IT Kft. – SMT Tréning honlapja”.
Az Augment!IT Kft. jogosult a Felhasználó által a weboldalra továbbított információkban található gondolatokat, fejlesztéseket, javaslatokat bármilyen célból felhasználni. Ez esetben az információt megadó fél ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az információ megadásával a Felhasználó szavatolja, hogy ő a megadott anyaghoz fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az anyagok nem sértőek, és azok Augment!IT Kft. által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt.
Az Augment!IT Kft. – SMT Tréning oldalai más oldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak. Az Augment!IT Kft. az ilyen oldalak adatvédelmi gyakorlatával vagy tartalmával kapcsolatban nem vállal felelősséget.

Tiltott tevékenység
A Felhasználók nem végezhetnek az Augment!IT Kft. – SMT Tréning saját mérlegelési körében helytelennek tartott, és/vagy a weboldalra vonatkozó bármely jogszabály szerint jogellenesnek vagy tiltottnak minősülő tevékenységet.
A Felhasználók számára tilos a következők küldése, publikálása, feltöltése:

  • olyan információk, melyek harmadik fél magánadatai vagy szerzői jogait sérti,
  • olyan tartalom, mely az Augment!IT Kft. jóhírét sérti,
  •  olyan anyag, mely más személyre sértő, megalázó, vulgáris, szeméremsértő, illetlen,
  • olyan anyag, mely rasszista, erőszakot, fajgyűlöletet vagy más illegális tevékenységet szít,
  • olyan anyag, mely vírust tartalmaz,
  • olyan anyag, mely az Augment!IT Kft. vagy harmadik személyek rendszereit vagy hálózatbiztonságát vélhetően károsítja

Változtatásra vonatkozó értesítések
Jelen nyilatkozat utolsó módosításának dátuma: 2019. február 15.
Az Augment!IT Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen  nyilatkozatot előzetes és utólagos értesítés nélkül módosítsa.
Jelen nyilatkozattal kapcsolatos bármilyen kérdését kérjük, küldje el nekünk emailen.

Scroll to Top